Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 02 April 2019
 • Przedmiot i grupy

  Agnieszka Woźniakowska odwołuje zajęcia 2 kwietnia 2019 roku w godzinach od 9.45 do 14.45

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 01 April 2019
 • Data końcowa Friday, 05 April 2019
 • Przedmiot i grupy

  Sprint write rok 1, Historia literatury brytyjskiej

 • Forma odrobienia zajęć

  L4

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 28 March 2019
 • Forma odrobienia zajęć

  Zajęcia zostaną odrobienia w innym terminie. 

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 19 March 2019
 • Data końcowa Thursday, 21 March 2019
 • Forma odrobienia zajęć

  Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie. 

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 19 March 2019
 • Data końcowa Monday, 25 March 2019
 • Przedmiot i grupy

  Wprowadzenie do teorii przekładu, 2kmt1 i 2 wykład i ćwiczenia

  Translacja 3kaoj

  Przekład literacki 4SW

  Swminarium magisterskie

 • Forma odrobienia zajęć

  nie dotyczy, zwolnienie lekarskie

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 18 March 2019
 • Przedmiot i grupy

  2kaoj, 1sw2

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

odwołanie zajęć

Tuesday, 5 Mar. 2019

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 06 March 2019
 • Data końcowa Thursday, 07 March 2019
 • Przedmiot i grupy

  Komunikacja językowa, grupy 1KMT1, 1KMT2, 1KMT3

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Dr hab. Rafał Borysławski odwołuje swoje zajęcia w dn. 28.02.2019 ze wz. na udział w konferencji naukowej.

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 28 February 2019
 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 27 February 2019
 • Data końcowa Thursday, 28 February 2019
 • Przedmiot i grupy

  seminarium magisterskie

  przekład literacki SW

  wprowadzenie do teorii przekładu 2kmt1, 2kmt2 (wykład)

 • Forma odrobienia zajęć

  nie dotyczy

Sabina Sweta Sen Podstawska

Monday, 25 Feb. 2019

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 26 February 2019
 • Przedmiot i grupy

  ćw. KAOJ 2b1 2b2

  w. HAOJ 1s1 1o 1j2 1jn 1b1 1b2 1b3 

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy - Konkurs Discover Canada 

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec