Please note that the classes schedule has been modified on 19 March 2017. The current schedule is always displayed on the Schedules page. Please remember to check this page often as the schedule is still subject to change.

Published in News for Students

Please note that the classes schedule has been modified on 13 March 2017. The current schedule is always displayed on the Schedules page. Please remember to check this page often as the schedule is still subject to change.

Published in News for Students

Please note that the classes schedule has been modified on 26 February 2017. The current schedule is always displayed on the Schedules page. Please remember to check this page often as the schedule is still subject to change.

Published in News for Students

Dear International Students,

The schedule of classes for the second semester of the academic year 2016/ 17 can be found here.  Please note that the schedule are is subject to changes. To be informed of all possible changes you need to monitor the announcements on the IECL home page.

Published in News for Students

The file attached below contains the Schedule of Classes for all programmes of study ran by IECL in the second semester of the academic year 2016/ 2017. Please note that the schedule are subject to changes. To be informed of all possible changes you need to monitor the announcements on the IECL home page.

The schedule is valid since March, 20, 2017.

Published in Schedules of Classes

Informujemy, że harmonogram zajęć uległ znacznym zmianom. Najnowsza wersja harmonogramu dostępna jest na na stronie Informacje dla Studentów.

Published in News for Students

Informujemy, że w dziale Informacje dla studentów zamieszczono harmonogram zajęć w semestrze 1 roku akad. 2016/ 2017 dla specjalności studiów prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Harmonogramy moga ulegać zmianom, prosimy więć studentów o uważne obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Zobacz harmonogramy zajęć.

Published in News for Students

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć dla specjalności studiów prowadzonych przez IKiLA w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Ponieważ harmonogram może ulec zmianom, prosimy o uważne obserwowanie tej strony i śledzenie ogłoszeń umieszczanych na stronie głównej Instytutu.

Harmonogram zajęć, stan na dzień 22.10.2016 r., obowiązujący od dnia 25.10.2016 r.

 

Informacja dla grup 4ad oraz 5ad:

W trakcie nieobecności Pana dra Justina Battina zajęcia w zastępstwie poprowadzi Pani mgr Mariola Świerkot:

- Konwersacje, grupa 4ad, czwartek 13.15 - 14.45, sala 2.2

- Rozumienie tekstu, grupa 5ad, czwartek 16.40 - 18.10, sala 0.2
Published in Schedules of Classes

Szanowni Studenci!

Prace nad harmonogramem dobiegają końca. Niewielkie opóźnienie związane jest z liczebnoscią grup. Przyjeliśmy w tym roku wyjątkowo dużą liczbę studentów. Ukończony harmonogram zostanie przed rozpoczęciem roku akademickiego zamieszczony na stronie Instytutu w wersji elektronicznej.

Published in Schedules of Classes