Informujemy, że obecnym semestrze, w dniach 3 kwietnia do 15 czerwca 2017r., zatrudniona została na stanowisku profesora wizytującego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Pani Profesor Barbara Messamore z University of the Fraser Valley w Kanadzie. W ramach specjalności „Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji” na kierunku filologia angielska będzie prowadziła następujące zajęcia:

  1. Stosunki międzynarodowe (International Relations) - wykład
  2. Stosunki międzynarodowe (International Relations) - ćwiczenia
  3. Moduł ogólnouczelniany z obszaru nauk społecznych – Historia kanadyjskiego i amerykańskiego konstytucjonalizmu (Canadian and American Constitutional History)

Przyjazd Pani ProfessorMessamore jest elementem realizacji polityki umiędzynarodowienia, której częścią jest podpisana umowa bilateralna z University of Fraser Valley.

Published in Wydarzenia

The following students have been chosen to participate in the student exchange between the University of Silesia and the University of the Fraser Valley. The selection has been done on the basis of the applicants’ study interests and academic standing.

Magdalena Kubica,  4th year KMT
Adrianna Zok,  2nd year  Translation Program with Japanese
Dominika Tabor, 3rd year KMT

CONGRATULATIONS to all  selected students!!!

We also thank the students whose applications were not successful for their interest in this academic exchange. We encourage all University of Silesia students of English to apply next year!

Selection Committee:
dr hab. Eugenia Sojka
dr Marta Mamet-Michalkiewicz
dr Sabina Sweta Sen-Podstawska

Published in News for Students

Students interested in studying one semester at the University of the Fraser Valley in Canada (UFV)  (http://www.ufv.ca/),within the framework of the international student exchange agreement between the University of Silesia (US) and UFV,  are requested to submit the following documents by February 10th 2017 at the IKiLA front office (3rd  floor):

  1. Motivational letter explaining the applicant’s interest in taking specific courses offered by the UFV Humanities Department (3-5 courses):
    https://www.ufv.ca/arts/humanities-departments/
    https://www.ufv.ca/calendar/current/programs/
  2. Document confirming the US grade average (earlier years of studies and the first semester of the academic year 2016-17); the last semester grade average can be submitted by February 10th 2017 but the students interested in this academic opportunity are encouraged to apply earlier.
Published in News for Students

Students interested in studying one semester at the University of the Fraser Valley, Canada, are advised to contact dr hab. Eugenia Sojka, to discuss details of the application process as part of the international student exchange agreement. 

Published in News for Students