ATTENTION ALL STUDENTS!

a brand new Americanist specialization is now OPEN at the University of Silesia in Katowice!

AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL RELATIONS AND DIPLOMACY

Have a B.A.? Speak English? Willing to become immersed in American and Canadian Studies? Need a practical edge?

Wherever you come from, we'll be more than delighted to have you on board!

COME, ENROLL, PROPAGATE!

Read more about the course of study and about the enrollment process at Facebook

Ruszyła rekrutacja na studia 2 stopnia "Projektowanie rozrywki interaktywnej (Sprint-Write II)"

 

20 maja 2015 uruchomiono rejestrację kandydatów na studia drugiego stopnia „Projektowanie rozrywki interaktywnej (Sprint-Write II). Specjalność skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia Sprint-Write, ale także do absolwentów innych studiów pierwszego stopnia, posiadających odpowiednie kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu projektowania gier.

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA!

Zachęcamy wszystkich kandydatów na studia na specjalności prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na nasze studia. Rekrutacja na specjalności kierunku filologia angielska prowadzone przez IKiLA prowadzona jest drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak na inne kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Śląski. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Events
 • Kamila Scheithauer (Niemiec) wins the Nancy Burke Best Canadian M.A. Thesis Award in Poland.

  Kamila Scheithauer’s M.A. thesis “Coming Back to the Roots: Struggle Against the Colonial Educational Legacy and the Process of Rediscovering Aboriginal Knowledge in Contemporary Canada,” written under  the supervision of  dr Eugenia Sojka, was awarded the main prize in the  Nancy Burke Best Canadian  M.A. Thesis Award in Poland. Fragments of the thesis will be published in the academic journal  TransCanadiana. Congratulations!


 • Sekretariat filologii angielskiej w wakacje

  Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 30 sierpnia sekretariat filologii angielskiej będzie nieczynny.

 • Studenci obecnego II roku studiów I stopnia, specjalności: nauczycielska, kultura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja oraz SPRINT-WRITE

  Studenci obecnego II roku studiów I stopnia,
  specjalności: nauczycielska,  kultura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja oraz SPRINT-WRITE

  Zapisy na seminaria dyplomowe prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w 2015/16 roku odbędą się pod koniec września.  Informacje o tematyce seminariów i prowadzonych w ich ramach prac licencjackich, pomocne w dokonaniu wyboru seminarium i promotora,  można znaleźć poniżej.

  Uwaga: Seminaria  p. dr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, p. dr Marcina Sarnka  oraz p. dr Tomasza Gnata dostępne są  W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dla studentów specjalności SPRINT-WRITE.

  Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.


  1. Seminarium prowadzone przez dr. Tomasza Burzyńskiego (MEDIOZNAWSTWO / MEDIA STUDIES):
  Seminarium stawia sobie za cel zaproponowanie przekrojowego spojrzenia na problematykę najnowszych trendów teoretycznych i empirycznych w humanistycznych badaniach nad środkami masowego przekazu (media studies). Zajęcia będą skoncentrowane zarówno na problematyce determinacji strukturalnej w procesie odbioru i interpretacji treści rozpowszechnianych przez media masowe (np. problem oddziaływań, organizacyjnych, politycznych, czy ideologicznych), jak i na teoriach i koncepcjach skupiających się na tzw. paradygmacie aktywnego odbiorcy,”  a zatem akcentujących problemy odnoszące się występowania odbiorcy podmiotowego, który posiada kompetencje symboliczne i społeczne wymagane do samodzielnego, aktywnego konstruowania i interpretowania rzeczywistości przekazu medialnego.

   

  2. Seminarium prowadzone przez dr. Marka Kulisza (LITERARY STUDIES: MODERN NARRATIVE TECHNIQUES)
  The seminar will be devoted to analysis of selected modern (20th century) literary texts, e.g. Kafka, Borges, Lowry, Rilke and Beckett. These will be supplemented by theoretical essays to show students how in practice they may use certain concepts to write their own interpretations. The seminar, however, will start with discussions of formal and practical logic issues which are indispensable in writing good theses.


  3. Seminarium prowadzone przez dr Martę Mamet-Michalkiewicz: POST-COLONIALISM, POSTMODERNISM, LITERARY TRANSLATION
  The purpose of the seminar is to invite students to critically examine various texts of postcolonial or postmodernist literary fiction or to explore the fields of literary and translation theories. The research topics proposed by students can address identity, exile, diaspora, history and memory, space, boundaries or other subjects of their choice. The students are also invited to propose any topic in theory and practice of literary translation and cultural aspects of translation. Students are encouraged to research issues connected with literary translation from English into Polish and from Polish into English and contemporary theory of translation (Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, André Lefevere  Antoine Berman, Lawrence Venuti, George Steinem, etc.).

   

  4. Seminarium prowadzone przez dr. Marcina Sarnka: GAME STUDIES, INTERACTIVE NARRATIVE, GAME DESIGN
  The seminar will explore varied issues related to the presence of video games in the contemporary academia. Throughout a series of meetings students will be expected to be able to analyze critical qualities of individual video games, as well as of the video game as a medium and as a part of the entertainment industry, using sample methodologies and approaches. Thus, the classes will address the tensions between narratologist and ludologist approaches to video games, and will suggest a selection of  complementary methodologies of games studies, situating games (and the game market) as objects of analysis of, for example, media studies, cultural studies, urban studies, leisure studies, etc. Such a selection should help students with their own choice of a preferred methodology and their own treatment of video games in planned BA papers.
  Suggested topics of students’ BA papers may include, but will not be limited to:
  -    aesthetic aspects of video games / game as a possible work of art;
  -    video games as expressive media / authorship of games / authorship through games;
  -    cultural and social significance of games, gamers, and the video game industry;
  -    theoretical aspects of video game design / theory of play;
  -    video game narrative / theories of the interactive narrative;

  -    cultural and social aspects of video game localization / theory of localization

   

  5. Seminarium prowadzone przez dr. Tomasza Gnata GAMING CULTURES, NARRATIVE DESIGN, GAME DESIGN

  The seminar will explore the major questions, developments and practices in the study of games – focused, but not constrained to video games, since we may also venture into the field of tabletop games (board games, PnP RPGs, war games etc.) and varied forms of gamification. The pre-eminent aspect of the study will be the process behind the creation of game narratives, both through the means of gameplay and game plot. We will explore the histories of video games and key ways in which video games, games in general and play have been theorized both in the academia and popular consciousness. The seminar will aim to develop the capacity with broad practical and theoretical knowledge regarding the structure of games and the role of games in wider contexts.

  Students’ BA papers may focus on the following aspects:
  A) game design theory and practice - structures, history and conventions of game design
  B) gamification as the use of game thinking and game mechanics in non-game contexts
  C) cultural and theoretical developments in game studies.
  D) the construction of game narratives (the embedded vs. emergent narrative, common practices)
  E) cultural and social ramifications of games and gaming industry
  F) critical examination and discussion of the contemporary game studies literature
  G) video games in the context of new media
  H) video game localization theory and practice
  I) the history of video games

  While the aforementioned topics remain our main focus, other issues concerning new media studies are equally welcomed.

   

  6. Seminarium prowadzone przez dr Agnieszkę Kliś-Brodowską: LOCALIZATION, GAME STUDIES, LITERARY STUDIES
  The seminar, depending on students’ interests, will be devoted to the analysis of chosen questions related to one or more of the fields specified above. The classes will tackle the theory of video game localization in comparison/contrast to contemporary translation theory or they will entail reading and discussing theoretical texts from the fields of game studies and/or literary theory, and provide a space for critical analyses of chosen aspects of games and/or literary texts. Students are invited to propose topics on the theory and practice of  video games localization, social and cultural aspects of localization, and the relationship between localization and cultural translation/translation studies as such. They may also research questions such as: the aesthetic aspect of video games; types of video game narrative; narratology and game studies; video game theory and academic approaches to videogames (viewed critically as well as historically); socio-cultural impact of games; games and political correctness; games and gender studies; immersion. On the other hand, students may propose papers devoted to the analysis and interpretation of literary texts. Literary topics may include but are not limited to:

  the Gothic in literature and other media; fear/horror/terror in literature and other media; the sublime; the uncanny, etc.; or the poetry of Seamus Heaney. Comparative papers, situated at the juncture of the fields of games and literature and exploring mutual inspirations as well as common themes and issues are encouraged as well.
  2 lipca 2015

 • STUDENCI OBECNEGO 2. ROKU SPECJALNOŚCI: KULTURA-MEDIA-TRANSLACJA, KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

  STUDENCI OBECNEGO 2. ROKU
  SPECJALNOŚCI: KULTURA-MEDIA-TRANSLACJA,
  KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

  Przedstawiamy listę modułów obowiązujących Państwa w roku 2015/2016, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

  Kaoj:
  1) Współczesne literatury anglojęzyczne
  2) Zagadnienia gender studies
  3) Socjologia (ang.)
  4) Nauka o polityce

  Km:
  1) Współczesne literatury anglojęzyczne
  2) Czas i temporalność w literaturze i filmie
  3) Socjologia (ang.)
  4) Nauka o polityce

  STUDENCI OBECNEGO 4 ROKU
  SPECJALNOŚĆ KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

  Informujemy, że na podstawie dokonanego przez grupę wyboru, w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje Państwa moduł Kultura popularna.

 • Moduły tematyczne kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2015/2016

  Moduły tematyczne kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2015/2016,
  wszystkich specjalności, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów
  Grupy nn i ni
  I semestr
  Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
  Dr Agnieszka Woźniakowska: AMERICAN MODERNISM
  II semestr
  Dr hab. Małgorzata Nitka THE VICTORIAN NOVEL IN CONTEXT

  Grupy sw
  II semestr:
  Dr Marcin Mazurek / mgrBartłomiej Kuchciński : 20TH CENTURY SCIENCE FICTION – CRITICAL RECEPTION

  Grupa kaoj:
  I semestr:
  Dr hab. Rafał Borysławski: ANGLO-SAXON ENGLAND(S).OLD ENGLISH CULTURE IN ITS PAST AND MODERN CONTEXTS

  II semestr:
  Dr Agnieszka Kliś-Brodowska: ‘THE FIRST WAVE’ OF GOTHIC NOVEL: TRANSFORMATIONS OF THE GENRE
  Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
  Dr Marcin Mazurek / mgr Bartłomiej Kuchciński : 20TH CENTURY SCIENCE FICTION – CRITICAL RECEPTION

  Grupy  km:
  I semestr
  Dr hab. Rafał Borysławski: ANGLO-SAXON ENGLAND(S).OLD ENGLISH CULTURE IN ITS PAST AND MODERN CONTEXTS
  II semestr:
  Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE

  Grupy tłumaczeniowe t, o, ind,:
  I semestr:
  Dr Agnieszka Woźniakowska: AMERICAN MODERNISM

  Grupy tłumaczeniowe s oraz j
  I semestr:
  Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE

  Grupy jb (język biznesu)
  I semestr:
  Dr David Schauffler: LITERATURE OF THE AMERICAN CIVIL WAR

 • Kamila Scheithauer (Niemiec) wins the Nancy Burke Best Canadian M.A. Thesis Award in Poland.

  Kamila Scheithauer’s M.A. thesis “Coming Back to the Roots: Struggle Against the Colonial Educational Legacy and the Process of Rediscovering Aboriginal Knowledge in Contemporary Canada,” written under  the supervision of  dr Eugenia Sojka, was awarded the main prize in the  Nancy Burke Best Canadian  M.A. Thesis Award in Poland. Fragments of the thesis will be published in the academic journal  TransCanadiana. Congratulations!

 • Lecture by dr Eva Stachniak "History and fiction. A writer's journey"

  Lecture by dr Eva Stachniak "History and fiction. A writer's journey"

  Department of American and Canadian Studies invites everybody to a lecture and reading by dr Ewa Stachniak from Toronto, Canada.  The lecture entitled "History and fiction. A writer's journey"  will be delivered on May 21st  2015 (Thursday)  at 11:40  in lecture hall 1.46.

  http://www.evastachniak.com/

  http://www.evastachniak.com/eva-stachniak/

 • Days of Canadian Culture 2015

  Department of American and Canadian Studies and Canadian Studies Centre invites all interested students and faculty to participate in the Days of Canadian Culture 2015 (May 06-07, 2015). The themes of the 2015 Days of Canadian Culture are: “Indigenous identity as expressed in personal narratives and video-filmmaking “ and “English Canadian theatre and television – expanding identity programming.” Our keynote speakers are Shirley Hardman, University of the Fraser Valley, representing Stó:lō Nation from the West Coast of Canada and dr. Lindsay Thistle, Trent University. The Ambassador of Canada to Poland, Ms Alexandra Bugailiskis, will honour us with her presence and opening speech on May 6th 2015 at 10 am. The schedule of lectures, theatrical performance and film screenings is available in the attachment.

IECL Conferences

 • The Materiality of Love
  The Materiality of Love

  The Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia (Poland) and Love Research Network are happy to announce the CFP for the upcoming conference:

  The Materiality of Love

  The interest of love studies in the ways affection can be materialized has been reflected through various scholarly perspectives. Although material culture studies have given the issue less attention, there has recently been a revival of research into the intersection of materiality and love. The conference is seeking to reexamine love from the perspective of materiality studies, especially new materialism and object-oriented philosophy, to sparkle a debate on a relationship between love, objects and new forms of materializing affection. The conference aims to analyze the role of things and material culture in practicing and conceptualizing love. It intends to provide an insight into how materiality (in its broadest sense) impacts the understanding of love today (its meanings and practices), and reversely, how love contributes to the production and transformation of the material world.

 • HistoRISUS: Historie śmiechu / Śmiech [w] historii
  HistoRISUS: Historie śmiechu / Śmiech [w] historii

   

  HistoRISUS: Historie śmiechu / Śmiech [w] historii

  Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  21-22 listopada, 2014
  Sosnowiec

  Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji: http://historisus.wordpress.com/

  Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem na konferenjcę (Call for Papers) - w języku polskim (PDF) oraz angielskim (PDF).

...all IECL Conferences

 

Recent IECL Books

 • Alice Munro: Reminiscence, Interpretation, Adaptation, and Comparison
 • Korzeniec
 • Tal
 • Marvels of Reading. Essays in Honour of Professor Andrzej Wicher
 • Literary Hermeneutics. From Methodology to Ontology
 • Cryptohistories
 • Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies
 • Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii
 • Affinities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał
 • Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał