Although generally resented and deemed unfavourable for individuals, societies and nations, grief, grievance, and grieving, along with a complex list of epithets that could in various situations, under varying circumstances, accompany them – racial grief, political grievance, protracted grieving, chronic grief, traumatic, unresolved grievance – nevertheless occupy a significant place in culture and its manifestations in literature, art, history, science, or politics. Confused experiences of melancholia, grief, nostalgia, shame, anguish, hate, longing, and jealousy continue to permeate cultural productions across historical moments, literary epochs, and political sympathies. It is these veneers that the present volume endeavours to uncover and dismantle, thus – dissolve, or, assuming yet a different approach – assemble into larger entities exhibiting common patterns of formulaic imagining.

Opublikowano w Publikacje
12 Sty. 2013

Paweł Jędrzejko

click for full résumé

 Dr. Paweł Jędrzejko, M.A., Ph.D., D. Litt., is an Associate Professor of American Literature and Chair of the Department of American and Canadian Studies at the Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice. In the years 2013--2018 he served as the director of the University of Silesia Press. A member of his home Institute’s faculty since 1995, Paweł Jędrzejko has performed the functions of the Academic Secretary of the Institute, Rector's Plenipotentiary for Recruitment, Member of the Advisory Committee for Open Access at the Ministry of Science and Higher Education, Coordinator of the NeoLit Students’ Research Society, organizer or co-chair of numerous academic events, director of degree dissertations and examiner for the Ph.D. programs at the Faculty of Philology. He holds memberships of the Polish Association of American Studies, American Studies Association (ASA), Modern Language Association (MLA), as well as of the Melville Society, whose International Conference he organized in Poland in 2007. Since 2003, he has been actively contributing to the development of International American Studies Association, the only world-wide, independent, non-governmental association for Americanists. He serves as a IASA Member At-Large and is a member of the Executive Council of the Organization. Jędrzejko is also a co-founder and co-editor of the Review of International American Studies and, since 2013, an Associate Editor to Er(r)go, the Journal of Theory, Literature and Culture. As an alumnus of the Civic Education Project, he continues to expand connections between Polish and international academia. To unwind, he goes sailing, sings sea-shanties in a vocal sextet Banana Boat, plays the guitar, or devises plans for future sailing expeditions.

click for full résumé

Opublikowano w Pracownicy

Inter, intra, intro … pragmatycznie rzecz ujmując, potoczny sens tych morfemów definiują konteksty ich użycia: w świetle codziennych rozmów to zwyczajne, nie zwracające naszej uwagi, elementy języka. Jednak to własnie owe niepozorne przedrostki o wspólnej etymologii - znaczniki przestrzennej metafory o niebanalnej mocy tworzenia rzeczywistości - zadecydowały o racji bytu niniejszej książki, bowiem denotując graniczność, te na pierwszy rzut oka niewinne leksemy zdolne są do tego, by zespawać w jedno, lub zdekonstruować binarne opozycje, od których logika wielkich narracji Zachodu tak bardzo zależy. Kiedy więc stają się pierwszoplanowym obiektem krytycznej refleksji, uruchamiają myślenie w kategoriach "epistemologii relacyjnych", operujących w przestrzeni języka sprzyjającego nieuniwersalistycznemu opisowi tego jak żyjemy, a w konsekwencji także tego kim jesteśmy.

To właśnie światostwórcza moc dyskursów uruchomionych przez dialektykę wnętrza/zewnętrza inspirowała siedemnaścioro badaczy o zróżnicowanych zainteresowaniach i preferencjach metodologicznych do wspólnego namysłu nad różnymi formami "wywnętrzania się" współczesnej kultury Zachodu. Poczynając od refleksji teoretycznych i kończąc na literackich, historycznych, czy psychologicznych studiach przypadków, poświęconych pojedynczym twórcom, tekstom, czy zjawiskom, niniejsza książka bada inter-esse ludzkiej kondycji: podstawowe zasady naszego bycia-w-świecie, naszego modus vivendi.

Opublikowano w Publikacje

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec