Książka, będąca owocem interdyscyplinarnej konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, stanowi zbiór piętnastu esejów, dla których wspólnym punktem odniesienia jest metaforycznie ujęte pojęcie kamuflażu w kontekście licznych praktyk kulturowych i tekstualnych jakie owo pojęcie inspiruje, prowokuje i uosabia. Punktem odniesienia większości tekstów jest szeroko pojęty anglojęzyczny obszar kulturowy, uwzględniający zarówno dwudziesto- jak i dziewiętnastowieczną literaturę brytyjską i amerykańską oraz zawierający odniesienia do licznych współczesnych reprezentacji filmowych.

Począwszy od siedemnastowiecznej literatury angielskiej, przez amerykański romantyzm i literaturę wiktoriańską i modernistyczną, po utwory dwudziestowieczne oraz liczne analizy filmowe, publikacja proponuje szeroki przegląd tekstów, metodologii i perspektyw teoretycznych połączonych wspólną perspektywą badawczą. Owa różnorodność tekstów i perspektyw interpretacyjnych powoduje, że książka, pomimo swojego akademickiego charakteru, adresowana jest do szerszego grona czytelników-humanistów zainteresowanych współczesnym postrzeganiem kultury i literatury anglojęzycznej w perspektywie intertekstualnej i interdyscyplinarnej. Książka napisana jest w języku angielskim.

Opublikowano w Publikacje

Reaching into the depths of the collective unconscious, A Sense of Apocalypse explores and re-interprets one of the West's primordial fears, namely that of the apocalyptic closure of both cultural praxis and individual experience. Yet, in contrast to popular connotations of the term, apocalypse is viewed here in terms of a transitional narrative locating the subject at the intersection of technological determinism, pop-cultural imagination, postmodern urbanism and digital textuality. All these form the components of a new post-apocalyptic landscape, which not only produces a new identity informed by dissolving post-Enlightenment paradigms, but also conjures up hints at a large number of existential possibilities triggered by late-capitalist technologies and their cultural consequences.

Opublikowano w Publikacje

Wykład inaugurujący cykl: sobota, 19 października 2013, godz. 18.00
Miejsce: Czytelnia Sztuki
Kiedy nadmiar staje się naszym przeznaczeniem, a szum informacyjny sprawia, że rzeczywistość bardziej bełkocze, niż mówi, Czytelnia Sztuki wraz Instytutem Kultur i Literatur Angielskojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego przygotowują antidotum. Cykl wykładów Czytanie ze zrozumiem w założeniu ma przybliżać i oswajać fenomeny współczesnej kultury, które nie tylko otaczają/osaczają nas na co dzień, ale w znaczący sposób wpływają na kształt i charakter życia, odbijając się szerokim echem w sztuce i literaturze. Miasto i jego nowe oblicza – technopolis i postpolis, reklama jako tekst kultury, w którym jak w soczewce skupia się Zeitgeist – duch naszej współczesności, fascynacja kiczem i tym, co w złym guście jako odpowiedź na komercyjną elegancję... to tylko niektóre z wątków, jakie przywołane zostaną podczas prowadzanych przez pracowników IKILA wykładów w Czytelni Sztuki. Zapraszamy do próby wspólnego odczytywania tekstów i znaków kultury, które współtworzą bogatą panoramę doświadczenia współczesnego człowieka. Cykl Czytanie ze zrozumieniem zainauguruje wykład doktora Marcina Mazurka Nuda, przemoc i autostrada: postmodernistyczny Londyn w prozie J.G. Ballarda.

Opublikowano w Wydarzenia

Centrum Studiów Kanadyjskich serdecznie zaprasza Wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie Koła Kanadystów dotyczące krytyki filmowej, które odbędzie się w środę o godz. 9.45 w sali 3.55. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Mazurek.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano w Wydarzenia

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec