W związku z zakończeniem przyjmowania podań na wyjazdy w ramach Erasmusa w roku ak. 2017/18, zapraszam wszystkich aplikujących na zebranie informacyjne w sprawie rekrutacji w dniu 11.04.2017, wtorek, godz. 16:30. Zbiórka pod gabinetem 3.53, skąd przejdziemy do przydzielonej nam sali.

Z poważaniem,
Julia Szołtysek.

Opublikowano w Ogłoszenia

Uwaga studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki i studia w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listem Pana Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ, odnośnie wyjazdów na studia oraz na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych na studia oraz praktyki w ramach Erasmusa został przedłużony do 10go kwietnia 2017 (poniedziałek).

 

Obecnie nie jest możliwe dokonanie żadnych, wiarygodnych szacunków dotyczących liczby miejsc, jaka będzie przyznana Uniwersytetowi Śląskiemu na rok akademicki 2017/2018. W związku z tym, konieczne jest przedstawienie lista kandydatów zakwalifikowanych przez wydział jako listy rankingowej, przy czym pozycja studenta na liście powinna zależeć od oceny, jaka uzyskał. Zakwalifikowanie przez wydział nie będzie jednoznaczne z przyznaniem prawa do realizacji wyjazdu. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski. Wszyscy kandydaci powinni być tego faktu świadomi. Niestety, nie jest obecnie możliwe wskazanie konkretnego terminu, w jakim znana będzie liczba miejsc przyznanych Uniwersytetowi Śląskiemu.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie zarówno wobec wyjazdów w celu realizacji części studiów, jak i wyjazdów na praktykę.

Planowany termin, w jakim należy przeprowadzić rekrutację: do 30.04.2017 r. z uwzględnieniem terminów aplikowania w zagranicznych uczelniach partnerskich.

 

Z poważaniem,

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ.

 

Opublikowano w Ogłoszenia

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2017/18 w ramach programu „Erasmus + KA103” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie wyjazdu będąco najmniej studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku absolwentów wyjazd na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Opublikowano w Ogłoszenia

Uwaga, termin składania dokumentów został ostatecznie przedłużony do 10 kwietnia 2017r.

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2017/2018 w ramach programu wymiany studentów „Erasmus +” na studia na wymienionych poniżej uniwersytetach:

 1. Universite Charles de Gaulle–Lille 3, Francja (2 miejsca)
 2. Erciyes University, Kayseri, Turcja (2)
 3. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Hiszpania (10)
 4. University of Eastern Finland, Joensuu-Kuopio, Finlandia (2)
 5. Universität  Duisburg–Essen (1)
 6. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria (3)
 7. Universidad de Leon, Hiszpania (2)
 8. University of Ulster, UK (1)
 9. Sapienza – Universita di Roma, Włochy (2)
 10. Pamukkale University, Denizli, Turcja (2)
 11. University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca, Hiszpania (3)
 12. University of Zagreb, Chorwacja (2)
 13. Başkent University, Ankara, Turcja (2)
 14. University of Oviedo, Hiszpania (2)
Opublikowano w Ogłoszenia

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2016/2017 w ramach programu „Erasmus + KA103” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Opublikowano w Ogłoszenia

 

Studenci, którzy złożyli podania o stypendium Erasmusa na studia w uczelniach zagranicznych, proszeni są na zebranie z dr. Markiem Kuliszem we wtorek 05 kwietnia 2016 roku, o godz. 16.30. Proszę przyjść po salę nr 3.27.

Opublikowano w Ogłoszenia
14 Mar. 2016

Studia Erasmus +

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2016/2017 w ramach programu wymiany studentów „Erasmus +” na studia na Uniwersytetach w

 1. Essen/Duisburgu (1 osoba),
 2. Yorku (2 osoby),
 3. Ulsterze (4 osoby),
 4. Tarragonie (10 osób),
 5. Balearach (3 osoby),
 6. Leon (2 osoby),
 7. Univ. of Eastern Finland (2 osoby),
 8. Rzymie (2 osoby),
 9. Lille (2 osoby)
 10. Baskent (Turcja) (2 osoby),
 11. Ankara (2 osoby),
 12. Pamukkale (Turcja) (2 osoby),
 13. Zagrzeb (2 osoby),
 14. Uniwersytet Cyryla i Metodego (Bułgaria) (3 osoby).
Opublikowano w Ogłoszenia

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2015/2016 w ramach programu „Erasmus +” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie wyjazdu będą co najmniej studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku absolwentów wyjazd na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Opublikowano w Ogłoszenia

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2015/2016 w ramach programu wymiany studentów „Erasmus +” na studia na Uniwersytetach w

1. Essen/Duisburgu (1 osoba),
2. Yorku (2 osoby),
3. Ulsterze (4),
4. Tarragonie (10),
5. Balearach (3),
6. Leon (2),
7. Univ. of Eastern Finland (2),
8. Rzymie (2),
9. Lille (2),
10.Baskent (Turcja) (2),
11. Ankara (2),
12. Pamukkale (Turcja) (2),
13. Zagrzeb (2),
14. Uniwersytet Cyryla i Metodego (Bułgaria) (3).

Opublikowano w Ogłoszenia

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje pracowników Instytutu o możliwości wyjazdu dydaktycznego w ramach programu „Erasmus +” do uczelni partnerskich. W czasie wyjazdu, który obejmuje maksymalnie 5 dni (dwa dni na podróż i trzy dni pobytu w uczelni partnerskiej) nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Program tych zajęć ustalony musi być przed wyjazdem z koordynatorem w uczelni partnerskiej.

Więcej szczegółów zamieszczono w załączonym dokumencie.

Opublikowano w Wydarzenia
Strona 1 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec