Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych to nie tylko prężna, nowoczesna – również pod względem infrastruktury – i energicznie rozwijająca się jednostka uniwersytecka, ale przede wszystkim wyjątkowe środowisko akademickie, w którym panuje szczególnie sprzyjający mikroklimat dla prowadzenia badań naukowych jak i realizacji zadań dydaktycznych. Większość kursów („przedmiotów"), jakie oferujemy studentom opiera się na prowadzonych przez pracowników Instytutu badaniach, co oznacza, iż studenci mają żywy kontakt z naukowcami na bieżąco śledzącymi najnowsze osiągnięcia w interesujących ich dyscyplinach naukowych.

The Writing Centre of the English Institutes at the University of Silesia in Katowice

Z przyjemnością informujemy, że Writing Centre działające przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycnzych oraz Instytucie Języka Angielskiego i wznowiło swoją działalność w roku akademickim 2013 / 2014. Ta nowoczesna oferta pomocy dydaktycznej skierowana jest do wszystkich studentów chcących uzyskać wsparcie przy pisaniu esejów akademickich czy też udoskonalić swój warsztat pisania w języku angielskim. Od roku 2013 pomoc tutorów Writing Centre dostępna jest również dla wszystkich studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA!

Zachęcamy wszystkich kandydatów na studia na specjalności prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na nasze studia. Rekrutacja na specjalności kierunku filologia angielska prowadzone przez IKiLA prowadzona jest drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak na inne kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Śląski. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Najnowsze wydarzenia
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Kliś-Brodowskiej

  Informujemy, że dnia 12 czerwca 2014 roku (czwartek) o 13.00 odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, zatytułowanej Gothic Discourses: Cultural Theories and the Contemporary Conceptions of Gothic Fiction (Gotyckie dyskursy. Teorie kulturowe a współczesne koncepcje literatury grozy).

  PROMOTOR: dr hab. Leszek Drong - Uniwersytet Śląski
  RECENZENCI:
  dr hab. prof. UWM Joanna Kokot - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  dr hab. Jacek Mydla - Uniwersytet Śląski
  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Najnowsze ogłoszenia dla studentów
 • Rok akademicki 2014/2015

  Rok akademicki 2014/2015 - filologia angielska
  Uprzejmie informujemy, że po 25 września na stronach internetowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych (www.ikila.us.edu.pl) oraz Instytutu Języka Angielskiego (www.ija.us.edu.pl) zostaną podane ważne informacje związane z rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015: termin inauguracji nowego roku akademickiego, zebrań z opiekunami lat, zebrań z opiekunami praktyk, szkoleń bibliotecznych, podziału na grupy ćwiczeniowe i grupy seminaryjne, jak również inne istotne informacje niezbędne dla studentów.

Wiadomości i ogłoszenia dla studentów

 • Rok akademicki 2014/2015

  Rok akademicki 2014/2015 - filologia angielska
  Uprzejmie informujemy, że po 25 września na stronach internetowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych (www.ikila.us.edu.pl) oraz Instytutu Języka Angielskiego (www.ija.us.edu.pl) zostaną podane ważne informacje związane z rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015: termin inauguracji nowego roku akademickiego, zebrań z opiekunami lat, zebrań z opiekunami praktyk, szkoleń bibliotecznych, podziału na grupy ćwiczeniowe i grupy seminaryjne, jak również inne istotne informacje niezbędne dla studentów.

 • Wybór seminarium dyplomowego. Studenci obecnego II roku studiów I stopnia, specjalności: nauczycielska, kultura-media-translacja oraz SPRINT-WRITE

  Dyrekcja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje, że w dniach 23.06 – 27.06 można zapisywać się na wybrane seminarium dyplomowe prowadzone w roku akademickim 2014/15. Listy będą dosstępny w sekretariacie, w dziupli p. dr hab. Małgorzaty Nitki.
  Opisy proponowanych seminariów umieszczono w załączonym pliku.

  Tematy prac dyplomowych mogą wykraczać poza tematykę zajęć seminaryjnych.

  UWAGA: Seminarium p. dr. Marcina Sarnka dostępne jest W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dla studentów specjalności SPRINT-WRITE. Studenci innych specjalności mogą zapisywać się na to seminarium, jednak liczba miejsc będzie ograniczona. Studentów specjalności innych niż SPRINT-WRITE obowiązywać będzie zasada kolejności zapisów.

  Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.

 • Moduły tematyczne kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2014/2015

  Informujemy, że w dziale Informacje dla Studentów umieszczono spis modułów tematycznych kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2014/2015 (przyszłego roku akademickiego), wszystkich specjalności, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów. Prosmy studentów o zapoznanie się z tym zestawieniem.

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Kliś-Brodowskiej

  Informujemy, że dnia 12 czerwca 2014 roku (czwartek) o 13.00 odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, zatytułowanej Gothic Discourses: Cultural Theories and the Contemporary Conceptions of Gothic Fiction (Gotyckie dyskursy. Teorie kulturowe a współczesne koncepcje literatury grozy).

  PROMOTOR: dr hab. Leszek Drong - Uniwersytet Śląski
  RECENZENCI:
  dr hab. prof. UWM Joanna Kokot - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  dr hab. Jacek Mydla - Uniwersytet Śląski
  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • Wzory wypełniania indeksów w semestrze letnim 2013 / 2014

  Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych: www.ikila.us.edu.pl oraz www.ija.us.edu.pl zamieszczone zostały wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej (studia I stopnia - lata I i II oraz studia II stopnia - wszystkie specjalności).
  Prosimy o wypełnianie indeksów zgodnie z zamieszczonymi wzorami.

   Wzory wypełniania indeksów dla specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, rok akademicki 2013/14, semestr 2.

Konferencje IKiLA

 • The Popular Life of Things. Material Culture(s) and Popular Processes
  The Popular Life of Things. Material Culture(s) and Popular Processes

  The Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia (Poland) is happy to announce a CFP for an upcoming international conference:

  “The Popular Life of Things. Material Culture(s) and Popular Processes” to be held in Sosnowiec (Poland), 3-4 July 2014

  In the preface to Les Mots et les choses (1966), a work on the relationship between discourse and things, Michel Foucault observes that “the fundamental codes of culture – those governing its language, its schemas of perception, its exchanges, its techniques, its values, the hierarchy of practices – establish for every man (…) the empirical orders with which he will be dealing and within which he will be at home.” A predominant cultural code today, popular culture, “offers” processes, mechanisms and representations which mediate the experience and uses of things, changing the ways we understand / approach materiality and engage with objects in our domestic, social and professional lives.

 • Styl Późny w Kulturze. Muzyka - Literatura - Sztuki wizualne. 17 - 19 listopada 2014 r.
  Styl Późny w Kulturze. Muzyka - Literatura - Sztuki wizualne. 17 - 19 listopada 2014 r.

  Styl Późny w Kulturze. Muzyka - Literatura - Sztuki wizualne.
  Katowice, 17 - 19 listopada 2014 r.
  Konferencja organizowana przez Katedrę Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Zapraszamy do pobrania Call for Papers (dokument PDF).

...pozostałe konferencje IKiLA

Najnowsze publikacje IKiLA

 • Zaproszenia do nadsyłania tekstów

  • Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom 7. Miłość.
   Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom 7. Miłość. W bieżącym roku mija jedenaście lat, odkąd ukazał się pierwszy tom Wielkich tematów literatury amerykańskiej. Zamysłem pomysłodawczyni serii, prof. Teresy Pyzik, było skierowanie publikacji do szerokiego grona odbiorców – grona, które nie ograniczałoby się tylko do czytelników władających językiem angielskim. Decyzja o wydaniu serii w języku polskim okazała się trafna:…
Pozostałe zaproszenia
 • Oferta dla szkół

  • Wykład dr. hab. Leszka Dronga - 28 marca 2014 r.
   Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny wykład przygotowany specjalnie dla uczniów szkół ponadgminazjalnych. Ponieważ wykład dr Anny Malinowskiej w lutym spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i odzewem, postanowiliśmy zorganizować dodatkowy wykład w marcu. Tym razem prelegentem będzie dr hab. Leszek Drong, a tytuł…
  • Wykład dr Anny Malinowskiej pt. "Lady Gaga and the Mechanics of Popular Culture"
   Mamy zaszczyć zaprosić Państwa na wykład dr Anny Malinowskiej przygotowany specjalnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który odbędzie się w budynku neofilologii w Sosnowcu 25 lutego, w godz. 11.30 -12.30. Po wykładzie przewidziany jest czas na dyskusję. Tytuł wykładu to "Lady Gaga and the Mechanics of Popular Culture. Handy Tips on…
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Masters Tournament - Discover Canada 2014
   Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Masters Tournament - Discover Canada 2014, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych​, organizowanym przez  Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w ZSO Żory we współpracy z IKiLA (Zakładem Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich). Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału, szczegóły ogłoszenia w załączniku (p. niżej). Wśród nagród…
Pozostałe wydarzenia dla szkół
logo small

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec